Bëhuni pjesë e konkursit duke u regjistruar në platformën Kangaroo Test. Klikoni KËTU për ta aksesuar.

 

Kangaroo Science Albania.

Center for Development of Transferable Skills është organizuesi kryesor i konkursit Kangaroo Science Albania.

Konkursi do të zhvillohet online dhe fizikisht pranë qëndrave të testimit. Kangaroo Science ndahet në 5 nivele:

 

1.      Niveli parë, klasa 1-2-3

2.      Niveli dytë, klasa 4-5

3.      Niveli tretë, klasa 6-7

4.      Niveli katërt, klasa 8-9

5.      Niveli pestë, klasa 10

 

Procesi i shpalljes fitues do të ndahet në bazë të klasave:

 

1.      Klasa 1 - Cdo nxënës që merr mbi 50% shpallet fitues.

2.      Klasa 2 - Cdo nxënës që merr mbi 60% shpallet fitues,

3.      Klasa 3 - Cdo nxënës që merr mbi 65% shpallet fitues,

4.      Klasa 4 - Cdo nxënës që merr mbi 60% shpallet fitues,

5.      Klasa 5 - Cdo nxënës që merr mbi 65% shpallet fitues,

6.      Klasa 6 - Cdo nxënës që merr mbi 60% shpallet fitues,

7.      Klasa 7 - Cdo nxënës që merr mbi 65% shpallet fitues,

8.      Klasa 8 - Cdo nxënës që merr mbi 60% shpallet fitues,

9.      Klasa 9 - Cdo nxënës që merr mbi 65% shpallet fitues,

10.  Klasa 10 - Cdo nxënës që merr mbi 60% shpallet fitues,

 

Cdo nxënës që merr poshtë kësaj përqindje do të pajiset me certifikatë pjesëmarrje. 

Provimit do të zhvillohet online dhe fizikisht në datën 19 Nëntor 2022 në orën 10:00 AM.  

Orari i provimit është i pa ndryshueshëm dhe duhet të zbatohet nga të gjithë pjesëmarrësit kohezgjatja e provimit është 90 minuta. Për më shumë informacione kontaktoni në: 📞+355 69 701 8629, 📧 [email protected]

 

Tarifa e pjesëmarrjes në Kangaroo Science është 9 EUR ose 1000 ALL.

Më poshtë do të gjeni llogaritë bankare dhe emrin e llogarisë.
Kujdes: Emri i llogarisë në të cilën duhet të kryeni pagesën në CREDINS bank është Center for Development of Transferable Skills ndërsa për BKT bank është Center for Dev of Transf Skills.

Llogaritë Bankare

BKT

Monedha: LEK

Emërtimi i Llogarisë: Center for Dev of Transf Skills

IBAN: AL1620511021008665CLTJCLALLC

Monedha: EUR

Emërtimi i Llogarisë: Center for Dev of Transf Skills

IBAN: AL8020511021008665CLTJCFEURC

---------------------------------------------------------------------------------------------

CREDINS Bank

Monedha: LEK

Emërtimi i Llogarisë: Center for Development of Transferable Skills

IBAN: AL57212115730000000001532656

Monedha: EUR

Emërtimi i Llogarisë: Center for Development of Transferable Skills

IBAN: AL73212115730000000001532659